Eliška DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Význam jazykových kurzů ZuZu English a Helen Doron pro děti mladšího školního věku ve volném čase

Importance of language courses ZuZu English and Helen Doron for younger school age children in their free time
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním významu a přínosu dvou vybraných kurzů Helen Doron a ZuZu English. Teoretická část je věnována vymezením mladšího školního věku, dále se zabývá problematikou volného času u dětí a v neposlední řadě zmiňuje netradiční výukové metody, které se využívají pro výuku angličtiny. Z těchto metod jsou poté vybrány dvě, respektive dva konkrétní kurzy, které jsou dále podrobněji …více
Abstract:
This bachelor thesis considers the importance and impact of two selected courses: Helen Doron and ZuZu English. Theoretical part takes into account the definition of younger school age, problematics of children free time and finally mentions teaching methods which are used for learning English. From such pool of teaching methods, two specific courses are selected which are then further described and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Eliška. Význam jazykových kurzů ZuZu English a Helen Doron pro děti mladšího školního věku ve volném čase. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3b0mug 3b0mug/2
17. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.