Ing. Mgr. Anna Rogozhina

Diplomová práce

Formulování marketingové strategie podniku na příkladě společnosti Uralenergoserviskomplekt (Rusko)

Creating a marketing strategy of a company on the example of Uralenergoserviskomplekt(Russia)
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navržení efektivní marketingové strategie pro posílení konkurenčního postavení společnosti Uralenergoserviskomplekt, působící na ruském trhu s potrubními armaturámi. První, teoreticko-metodologická část prace obsahuje širší pohled na postupy marketingového plánování, provedení marketingové situační analýzy a zpracování marketingových strategií, uvádí také přehled metod …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to create an efficient marketing strategy for competitive position strengthening of Uralenergoserviskomplekt, a company producing and selling valves in the Russian industrial market. The first, theoretical part of the thesis gives an overview of marketing planning procedures, methods of marketing situational analysis and creating marketing strategies. It also deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní