Ing. Mgr. Eva Turečková

Bachelor's thesis

Míry kvality scoringových modelů

Quality measures of scoring models
Abstract:
Bakalářská práce "Míry kvality scoringových modelů" se zaměřuje na srovnávání a validaci skóringových modelů. Po úvodním přiblížení kredit skóringu a způsobu měření kvality modelů následuje výčet předních metod dané problematiky, které se opírají o známé i méně známé statistické míry (například Kolmogorova-Smirnovova statistika, Lift, ROC křivka, korelační koeficienty), aplikované do prostředí kredit …more
Abstract:
The bachelor thesis "Quality measures of scoring models" is focused on the comparison and the validation of scoring models. After opening approach of credit scoring and measuring of quality of the models, the specification of prime methods of this problem follows. They are based on well-known statistic measures (for instance Kolmogorov-Smirnov statistics, Lift, ROC curve, correlation coefficients) …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2010
  • Supervisor: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics