Renáta ŠKOBRTALOVÁ

Bakalářská práce

Fast-track chirurgie u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu

Fast-track Surgery among Patients with Total Hip Arthroplasty
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat stávající důkazy o využití fast-track protokolu neboli ERAS (enhanced recovery after surgery) protokolu u ortopedických pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu, z důvodu zjištění, zda protokol vede k lepší efektivitě ošetřovatelské péče nežli stávající konvenční terapie. Metodou průzkumu byla metoda praxe založené na důkazu.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyze the current evidence of implementing the fast-track protocol or ERAS (enhanced recovery after surgery), the protocol used among orthopedic patiens after total hip replacement. The protocol has the ability to faciliate more effective nursing care than current methods of therapy. This study has the characteristics of an evidence-based practise project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKOBRTALOVÁ, Renáta. Fast-track chirurgie u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta