Bc. Petra Vavříková

Bakalářská práce

Využití prvků terapií při volnočasových aktivitách dětí žadatelů o udělení mezinárodní ochrany

Using elements of therapy during free time activities of children whose parents apply for international protection
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dětmi žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a možnostmi využití prvků terapií v rámci volnočasových aktivit těchto dětí. Popisuje Pobytové středisko Zastávka, určené žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a jejich dětem. Zabývá se využitím prvků dramaterapie a arteterapie ve volnočasových aktivitách dětí žadatelů. Smysluplné trávení volného času, stejně jako zařazení prvků …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on children of international protection applicants and pays attention to the possibilities of using elements of therapy during free time activities of these children. It describes the Residential Centre in Zastávka which is intended for the international protection applicants and their children. The thesis addresses the aspects of dramatherapy and artetherapy in free time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta