Michal Provazník

Bakalářská práce

Využití hodiny typu PPP a TTT ve vyučování gramatiky anglického jazyka na úrovni B1.

The use of PPP and TTT models in teaching English grammar at B1 level
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnání modelů PPP a TTT při výuce anglické gramatiky na úrovni B1. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je popsána gramatika, její vymezení a dělení. Druhá část teoretické práce se zabývá jazykovou úrovní B1 a jejím určováním. Třetí kapitola je popisem typů vyučovacích hodin a porovnáním …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare PPP and TTT methods in teaching English grammar at B1 level. The thesis is devided into theoretical and empirical parts. The theoretical part is divided into four sections. The first chapter introduces grammar, its demarcation and division. The second part of the theoretical thesis deals with B1 level and its determination. The third chapter provides description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Leona Máslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College