Bc. Pavla Dostálková

Master's thesis

Rehabilitace pacientů - mužů po infarktu myokardu: cirkadiánní kolísání krevního tlaku v závislosti na pohybové léčbě z 24hodinového monitorování krevního tlaku

Rehabilitation of patiens – men after myocardial infarction: circadian variation in blood pressure on exercise therapy from a 24-hour blood pressure monitoring
Abstract:
Cílem práce bylo zjistit, zda se fyzická aktivita typu kardiovaskulární rehabilitace projevuje na hodnotě systolického a diastolického krevního tlaku ze 7-denního ambulantního monitorování krevního tlaku u pacientů po prodělaném infarktu myokardu. Testovaný soubor tvořilo 22 pacientů (mužů) po infarktu myokardu ve věku 54 – 84 let s průměrem 64,4 ± 7,6 let průměrnou ejekční frakcí 56,2 ± 9,4 %. V této …more
Abstract:
The aim to determine whether physical activity for cardiovascular rehabilitation reflected on the value of systolic and diastolic blood pressure of 7-day ambulatory blood pressure monitoring in pacients after myocardial infarction. The test group consisted of 22 pacients (men) after myocardial infarction aged 54 – 84 years with an average of 64,4 ± 7,6 years and the mean ejection fraction 56,2 ± 9 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta