Bc. Artur Bey

Diplomová práce

Fůze a akvizice a jejich specifika a význam pro současnou etapu vývoje finančních trhů

Mergers and Acquisitions and Their Specificities and Relevance to the Current Stage of Development of Financial Markets
Anotace:
Fúze a akvizice hrají v dnešní době stále významnější úlohu na globalizaci finančních trhů. Tato skutečnost zvyžuje požadavky na kvalitu ocenění akviziční cílů. Práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými aspekty, které vstupují do procesu akvizice a tím ovlivňují nabídkovou cenu a tím i prémii. Zvláštní kapitoly popisují motivy spojování, proces oceňování, due diligence, právní …více
Abstract:
Mergers and acquisitions are nowadays playing more and more significant role on globalizing financial markets. That fact raised requirements on quality of acquisition target valuations. The work is divided into two parts. The first deals with theoretical aspects that are entering the acquisition process and hereby influencing the bid price and thus also the premium. Particular chapters describe merger …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní