Jakub RYCHLÝ

Bakalářská práce

Automatické nastavení regulátoru rychlosti eletrického pohonu s pružnou zátěží

Automatic tuning of the velocity for flexible electrical drive
Anotace:
Obsahem této práce je především analýza využití PI regulátoru k řízení elektrického pohonu s pružnou zátěží na konstantní rychlost. Využita bude metoda modálního řízení lineárních systémů přiřazením Jordanovy formy matici dynamiky uzavřeného systému. Volný parametr zpětné vazby bude využit k návrhu regulátoru korigující umístění pólů dle požadovaných kritérii. Z článku vyplyne, pro jaké soubory systému …více
Abstract:
The content of this work is to analyze the use of the PI controller to control the electric drive with elastic load to constant speed. Using the method of modal control of linear systems by assigning the Jordan form of matrix of dynamics for a closed system. The free parameter in the feedback will be used for right design of the controller with pole placement ensuring the required criteria. The article …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYCHLÝ, Jakub. Automatické nastavení regulátoru rychlosti eletrického pohonu s pružnou zátěží. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd