Theses 

Platforma NetBeans a její využití při vývoji desktopových aplikací – Karel Nagy

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Karel Nagy

Bachelor's thesis

Platforma NetBeans a její využití při vývoji desktopových aplikací

Modení a efektivní vývoj aplikací

Using NetBeans Platform in developing desktop applications

Abstract: Tato bakalářské práce se zabývá platformou NetBeans a jejím přínosem při vývoji aplikací. V úvodu zvolíme vhodný programovací jazyk a vývojové prostředí. Tato témata jsou dále podrobně popsána. Dále bude představena samotná platforma NetBeans, jejíž části budou detailně popsány. V závěru se budeme věnovat praktické ukázce, ve které postupně vytvoříme aplikaci souborového manažeru se základními funkcemi, postavené na popisované platformě.

Abstract: Bachelor thesis is dealing with NetBeans Platform and its benefit. In the introduction we select suitable programming language and development environment. These topics will beclosely described. Next we introduce NetBeans platform and its part will be detailed describe. At the end of this thesis we will create file manager with basic functions build on NetBeans Platform.

Keywords: platforma NetBeans, vývoj modulární, Java

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2010
  • Supervisor: Filip Malý
  • Reader: Tomáš Chlouba

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 22:42, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz