Bc. Lenka Švecová, DiS.

Diplomová práce

Komunikace u pacienta v intenzivní péči

Communication with Patients in Intensive Care
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice komunikace v intenzivní péči. Práce se zabývá komunikací s pacienty, kteří byli napojenina umělou plicní ventilaci. Na způsob jakým se dorozumívají s ošetřujícím personálem, komunikační metodu, která jim nejvíce vyhovovala a také jejich pocity. V druhé části rozhovoru byly podobné otázky položeny všeobecným sestrám, které se o pacienty staraly. Empirická část …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of communication in intensive care. The work deals with communication with patients who have been connected to the artificial pulmonary ventilation. The way they communicate with the attending staff, the communication method that best suits them, and their feelings. In the second part of interviews, similar questions the nurses who looked after the patients were asked …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta