Bc. Daria Kovun

Bakalářská práce

Scénář a realizace propagačního virálního videa pro marketingovou komunikaci VŠFS

The Screenplay and Implementation of Promotional Videos for Marketing Communications in VŠFS
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat zejména problematikou projektování scénáře a realizací propagačního virálního videa pro marketingovou komunikaci VŠFS. Oborovým teoretickým rámcem bude koncept marketingového komunikačního mixu tak, jak ho popisuje příslušná odborná literatura. Dále je obecně popsána tvorba virálního videa v marketingové komunikaci. Vlastním konkrétním cílem práce je textové projektování …více
Abstract:
Bachelor thesis applies mainly to issue of screenplay planning and implementation of viral video for marketing communications at VŠFS. Concept of marketing communication mix will be a theoretical framework, which is described by relevant specialized literature. Next step is description of viral video creating in marketing communications. Another particular aim of this thesis will be viral video text …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní