Martin Klusák

Master's thesis

Hudba jako film, film jako hudba

Music as Film, Film as Music

Abstract:
Těžištěm této práce je hledání analogií různých prvků hudební a filmové řeči v kontextu hudební a filmové teorie a mé vlastní tvorby. Úvodní kapitola se zaměřuje na pojmy vizuální hudba a synestezie. Druhá, hlavní kapitola práce srovnává různé parametry hudební kompozice a filmové řeči a snaží se nalézt vzájemné inspirační vlivy. Ve třetí kapitole prostřednictvím získaných poznatků analyzuji vybraná …more
Abstract:
The core of this work is to search for analogies between different aspects of music composition and film speech in relation to music and film theories and my own compositions and art works. The initial chapter focuses on the terms visual music and synaesthesia. The second chapter is the principal part of the thesis, and compares different parameters of musical composition and film speech and tries …more
 

Keywords

hudba

Keywords

synestezie

Keywords

hudba a film
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: Michal RATAJ
  • Reader: Hanuš BARTOŇ

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 8. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna