Martin Klusák

Master's thesis

Hudba jako film, film jako hudba

Music as Film, Film as Music

Anotácia:
Těžištěm této práce je hledání analogií různých prvků hudební a filmové řeči v kontextu hudební a filmové teorie a mé vlastní tvorby. Úvodní kapitola se zaměřuje na pojmy vizuální hudba a synestezie. Druhá, hlavní kapitola práce srovnává různé parametry hudební kompozice a filmové řeči a snaží se nalézt vzájemné inspirační vlivy. Ve třetí kapitole prostřednictvím získaných poznatků analyzuji vybraná …viac
Abstract:
The core of this work is to search for analogies between different aspects of music composition and film speech in relation to music and film theories and my own compositions and art works. The initial chapter focuses on the terms visual music and synaesthesia. The second chapter is the principal part of the thesis, and compares different parameters of musical composition and film speech and tries …viac
 

Kľúčové slová

hudba

Kľúčové slová

hudební kompozice

Kľúčové slová

synestezie

Kľúčové slová

hudba a film
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedúci: Michal RATAJ
  • Oponent: Hanuš BARTOŇ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 8. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Master programme / odbor:
Hudební umění / Skladba