Bc. František David

Master's thesis

Využití marketingového výzkumu v procesu vývoje a optimalizace produktu

Use of Marketing Research in Development and Optimization of Product
Abstract:
Diplomová práce na téma „Využití marketingového výzkumu v procesu vývoje a optimalizace produktu“ je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a aplikační část. Teoretická část závěrečné práce se z větší části věnuje marketingovému výzkumu za použití většinou doporučené literatury. Čtenář se nejprve seznamuje se systémem shromažďování potřebných dat díky Marketingovému Informačnímu systému. Jeho …more
Abstract:
The thesis on "Use of Marketing Research in Development and Optimization of Product" is divided into two parts, a theoretical and a user-oriented.The larger part of the theoretical section is dedicated to marketing research based on recommended literature. The reader is firstly introduced to the system of collecting important data thanks to Marketing Information System. The marketing research mentioned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Iva Petrová
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication