Bc. František David

Master's thesis

Využití marketingového výzkumu v procesu vývoje a optimalizace produktu

Use of Marketing Research in Development and Optimization of Product
Anotácia:
Diplomová práce na téma „Využití marketingového výzkumu v procesu vývoje a optimalizace produktu“ je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a aplikační část. Teoretická část závěrečné práce se z větší části věnuje marketingovému výzkumu za použití většinou doporučené literatury. Čtenář se nejprve seznamuje se systémem shromažďování potřebných dat díky Marketingovému Informačnímu systému. Jeho …viac
Abstract:
The thesis on "Use of Marketing Research in Development and Optimization of Product" is divided into two parts, a theoretical and a user-oriented.The larger part of the theoretical section is dedicated to marketing research based on recommended literature. The reader is firstly introduced to the system of collecting important data thanks to Marketing Information System. The marketing research mentioned …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication