Bc. Lenka Brichová

Diplomová práce

Implicitní a explicitní postoje jako dynamické proměnné formující náboženské představy

Implicit and Explicit Attitudes as Dynamic Variables Forming Religious Representations
Anotace:
Způsob formování, stabilizace, přenosu a šíření náboženských konceptů v populaci je jedním z ústředních témat badatelské diskuze kognitivní vědy o náboženství. Dosavadní výzkum obohatil poznání zvláště v oblasti mapování univerzálních rysů náboženské kognice a způsobem svého zacílení se zatím vyhýbal otázkám spojeným s dynamickou a distribuovanou povahou náboženských systémů. Tato práce, se svým zaměřením …více
Abstract:
Leading cognitive theories of religion focus mostly on the forming, stabilisation, transmission and spreading of religious concepts through the population. Their research strategies have produced rich body of novel insights into the universal features of religious cognition, however, by virtue of their focus; they do not address the dynamic and distributed nature of religious systems. Present work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krátký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta