Bc. Milana Bashiri

Diplomová práce

Approaches to teaching writing in English in final years at Secondary schools

Approaches to teaching writing in English in final years at Secondary schools
Anotace:
Diplomová práce „Přístupy k vyučování psaní v angličtině v závěrečných ročnících středních škol“ se zaměřuje na výuku psaní a dosažení úrovně zajišťující úspěšné složení písemné části maturitní zkoušky. Teoretická část popisuje vývoj psaní, motivaci, obtíže, hodnocení a výši nároků při psaní a roli učitele při výuce. Praktická část porovnává nejpoužívanější učebnice z hlediska psaní ve vztahu k nové …více
Abstract:
The diploma thesis “Approaches to teaching writing in English in final years at Secondary schools” focuses on teaching writing and achieving the required level ensuring to pass the written part of the school leaving examination successfully. The theoretical part describes the development of writing, motivation, evaluation, the level of requirements, writing difficulties and the role of the teacher …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta