Bc. Marek Mihálech

Bakalářská práce

Vývoj pro chytrý mobilní telefon pomocí aplikačního rámce PhoneGap (Apache Cordova)

Cross-platform development of smartphone application with PhoneGap (Apache Cordova)
Abstract:
The aim of this thesis is to develop application for smartphones with framework PhoneGap and Apache Cordova. Application must run on operating systems Android, iOS and Windows Phone.
Abstract:
Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu pre inteligentné mobilné telefóny pomocou aplikačného rámca PhoneGap a Apache Cordova. Aplikácia musí byť spustiteľná na operačných systémoch Android, iOS a Windows Phone.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Michálek
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika