Michal Szabo

Bakalářská práce

Prvky inovácie nových verzií jazykov HTML5 a CSS3.

The HTML and CSS3 innovations concepts
Abstract:
SZABO,Michal: elements of the innovation of new languages, HTML 5 and CSS3. [Bachelor thesis]. Supervisor: Mgr. Rene Klauco, PhD. Department of quantitative methods and computer science: Banska Bystrica, Banska Bystrica, BIVS – university. The presented Bachelor thesis deals with the characteristics of innovative features of HTML 5, and the possibilities of the use of cascading style sheets (CSS) in …více
Abstract:
SZABO, Michal: Prvky inovácie nových jazykov HTML 5 a CSS3. [Bakalárska práca]. Školiteľ: Mgr. René Klaučo, PhD. Banská Bystrica: Katedra kvantitatívnych metód a informatiky, BIVŠ - zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, 2013. Predložená bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou inovatívnych prvkov jazyka HTML 5, kaskádových štýlov CSS 3 a možnosťami ich využitia v podnikových informačných systémoch …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. René Klaučo, PhD.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie