Mgr. Vladislava Zavadilová

Bachelor's thesis

Porovnání výsledků různých metod měření tělesného složení

Comparison of results of different methods of measuring body composition
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá různými metodami využívanými k měření tělesného složení. Teoretická část je věnována tělesnému složení, úrovním jeho stanovení a metodám nejčastěji používaným k posouzení tělesného složení. V práci jsou uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých metod. Praktická část se zabývá porovnáním výsledků naměřených procent tělesného tuku metodami duální rentgenové absorpciometrie …viac
Abstract:
This thesis deals with various methods for evaluation of body composition. Theoretical part of thesis consists of body composition, levels of its estimation and methods used for evaluation of body composition. Advantages and disadvantages of various methods of body composition measuring are presented in this text. The percentages of body fat measured by methods of dual-energy X-ray absorptiometry …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedúci: prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Krabáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta