Bc. Lucie Chourová

Diplomová práce

Program rozvoje obce: zpracování kompletního dokumentu pro obec Družec (2020- 2027)

Municipality development programme of Družec (2020-2027)
Anotace:
Cílem diplomové práce je zpracování návrhu programu rozvoje obce Družec na období 2020 - 2027. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy regionálního rozvoje, politiky a strategického plánování. Praktická část obsahuje samotný strategický plán obce. Nejdříve je vypracována socioekonomická analýza a provedeno dotazníkové šetření. Tyto poznatky a údaje jsou implementovány do SWOT analýzy. Následně …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to develop a proposal development program municipality Družec for the period 2020 – 2027. The theoretical parts explain the basic concepts of regional development, policy and strategic planning. The practical part contains the strategic plan of the municipality. First, a socio-economic analysis is prepared and a questionnaire survey is conducted. These findings and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů