Kristýna RÁŽOVÁ

Bakalářská práce

Socioekonomická analýza města Litoměřice a vyhodnocení strategického plánu

Socio-economic analysis of Litoměřice and evaluation of the strategic plan
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Socioekonomická analýza města Litoměřice a vyhodnocení strategického plánu" je vypracovat socioekonomickou analýzu města Litoměřice. Dále je v práci analyzován strategický plán, který je poté vyhodnocen v kontextu provedené analýzy. Výstupním bodem jsou návrhy plánu pro zlepšení situace ve městě Litoměřice.
Abstract:
The subject of the thesis "Socio-economic analysis of the town of Litoměřice and evaluation of the strategic plan" is to elaborate a socio-economic analysis of the town of Litoměřice. The thesis also analyzes the strategic plan, which is then evaluated in the context of the analysis. The exit point is the draft plan to improve the situation in Litoměřice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Kopáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁŽOVÁ, Kristýna. Socioekonomická analýza města Litoměřice a vyhodnocení strategického plánu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa