Mgr. Tatiana Jánošová

Bachelor's thesis

Modely fundamentální analýzy pro stanovení vnitřní hodnoty akcie

Fundamental analysis models of a stock valuation
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is analysis of the Fundamental analysis models of a stock valuation and specification of their strong and weak sides. In first chapter is fundamental analysis itself and its models in focus. Other chapters are focused on particular company models of fundamental analysis. In last chapter the value of stocks for company ČEZ is determined via using several models of …viac
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Modely fundamentálnej analýzy pre stanovenie vnútornej hodnoty akcií“ je analýza modelov fundamentálnej analýzy pre stanovenie vnútornej hodnoty akcií, identifikácia ich silných a slabých stránok. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie fundamentálnej analýzy a jej modelov pre stanovenie vnútornej hodnoty akcie. Nasledujúce kapitoly sa podrobnejšie rozoberajú jednotlivé …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2009
  • Vedúci: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Málek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta