Bc. Matej Jasík

Master's thesis

Mutageneze nekódujících RNA u multiformního glioblastomu pomocí metody CRISPR/Cas9

Mutagenesis of non-coding RNAs in glioblastoma multiforme by CRISPR/Cas9
Abstract:
Multiformní glioblastom (GBM) je nejagresivnější primární mozkový nádor s mediánem přežití 14,6 měsíce. I přes extenzivní výzkum v této oblasti zůstává GBM nevyléčitelným nádorovým onemocněním. Většina lidského genomu je aktivně přepisována, ale pouze méně než 2 % transkriptů je překládáno do výsledné formy proteinů. Deregulace nekódujících RNA je běžným znakem lidských nádorů. Expresní profily dlouhých …more
Abstract:
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive primary brain tumour with a median survival of 14.6 months. Despite extensive research, GBM remains incurable. Majority of human genome is actively transcribed, but only less than 2 % of transcripts codes for proteins. Dysregulation of non-coding RNAs is common event in human tumours. Expression patterns of long non-coding RNAs (lncRNAs) in humans …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 7. 2020
  • Supervisor: RNDr. Kamila Součková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics