Bc. Lucie Ondroušková

Bachelor's thesis

Optimalizace daně z příjmů právnických osob

Optimalisation of income tax of legal bodies
Abstract:
Práce se zabývá jednak teoretickým rámcem daně z příjmů právnických osob na základě zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků a zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů. Teoretické poznatky uvedené a objasněné v první části jsou poté v druhé části bakalářské práce ilustrovány na konkretních příkladech právnických osob.
Abstract:
The thesis deals with the theoretical point of view on income tax of legal bodies on the basis of Act No. 337/1992 on Tax and Charges Administration and 586/1992 on Income Taxes. The theoretical knowledge presented and explained in the first part of the thesis are then illustrated on concrete examples of legal bodies.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 9. 2010
  • Supervisor: Ing. Kříž Zdeněk
  • Reader: Ing. Hana Zouharová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting