Theses 

Ekonomická přidaná hodnota a hodnocení výkonnosti firem – Bc. Petra Fialová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Fialová

Diplomová práce

Ekonomická přidaná hodnota a hodnocení výkonnosti firem

Economic value added and evaluating the performance of companies

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou výpočtu ekonomické přidané hodnoty. Tento ukazatel patří mezi tzv. nové hodnotové ukazatele. Ekonomická přidaná hodnota má široké uplatnění ve finanční praxi podniků. Výhodou tohoto ukazatele je, že oproti tradičním ukazatelům finanční analýzy zohledňuje náklady na vlastní kapitál. Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost firmy pomocí různých metod ekonomické přidané hodnoty, zejména pomocí různých metod stanovení nákladů na vlastní kapitál.

Abstract: This thesis deals with the calculation of economic value added. This indicator belongs to group of so-called new value indicators. Economic Value Added is widely used in corporate financial management. The advantage of this indicator is that, unlike traditional financial analysis indicators, reflects the cost of equity. The aim of this thesis is to evaluate company's performance using various methods of economic value added, particularly using different methods of determining the cost of equity.

Klíčová slova: Výkonnost podniku, ekonomická přidaná hodnota (EVA), čistá operační aktiva (NOA), čistý operační zisk po zdanění (NOPAT), průměrné vážené náklady kapitálu (WACC), náklady na cizí kapitál, náklady na vlastní kapitál, metoda CAPM, stavebnicová metoda Performance of company, Economic Value Added (EVA), Net Operating Assets (NOA), Net Operating Profit After Tax (NOPAT), Weighted Average Cost of Capital (WACC), Cost of debt, Cost of equity, CAPM model, Build-up model

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:53, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz