Bc. Pavel Tůma

Bakalářská práce

Alternativní náklady vybraného podniku

Opportunity costs of choosen company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce: „Alternativní náklady vybraného podniku“ jevýpočet alternativních nákladů podniku Steripak s.r.o. V první úvodníčásti jsou stanovené jednotlivé hypotézy pro zkoumaný podnik. Druhá,teoretická, část je zaměřena na historii, vymezení pojmu, jednotlivé přístupy a výpočty alternativních nákladů s ukázkou oblastí jejich použitelnosti. Třetí, praktická, část Vás seznámí s profilem …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Opportunity costs of chosen company” is the calculation of the opportunity costs of Steripak s.r.o. In the first, introduction part are determined the individual hypotheses. The second, theoretical, part focuses on history, concept specification, individual attitudes and calculations of the opportunity costs along with the demonstration of the areas of their usableness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management