Bc. Petra Fialová

Master's thesis

Ekonomická přidaná hodnota a hodnocení výkonnosti firem

Economic value added and evaluating the performance of companies
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou výpočtu ekonomické přidané hodnoty. Tento ukazatel patří mezi tzv. nové hodnotové ukazatele. Ekonomická přidaná hodnota má široké uplatnění ve finanční praxi podniků. Výhodou tohoto ukazatele je, že oproti tradičním ukazatelům finanční analýzy zohledňuje náklady na vlastní kapitál. Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost firmy pomocí různých metod ekonomické …more
Abstract:
This thesis deals with the calculation of economic value added. This indicator belongs to group of so-called new value indicators. Economic Value Added is widely used in corporate financial management. The advantage of this indicator is that, unlike traditional financial analysis indicators, reflects the cost of equity. The aim of this thesis is to evaluate company's performance using various methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní