Bc. Petra Fialová

Diplomová práce

Ekonomická přidaná hodnota a hodnocení výkonnosti firem

Economic value added and evaluating the performance of companies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou výpočtu ekonomické přidané hodnoty. Tento ukazatel patří mezi tzv. nové hodnotové ukazatele. Ekonomická přidaná hodnota má široké uplatnění ve finanční praxi podniků. Výhodou tohoto ukazatele je, že oproti tradičním ukazatelům finanční analýzy zohledňuje náklady na vlastní kapitál. Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost firmy pomocí různých metod ekonomické …více
Abstract:
This thesis deals with the calculation of economic value added. This indicator belongs to group of so-called new value indicators. Economic Value Added is widely used in corporate financial management. The advantage of this indicator is that, unlike traditional financial analysis indicators, reflects the cost of equity. The aim of this thesis is to evaluate company's performance using various methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní