Bc. Dominik Malý

Bakalářská práce

The Impact of Roman Catholicism on Polish- and Italian-American Communities between the 1870s and 1920s

The Impact of Roman Catholicism on Polish- and Italian-American Communities between the 1870s and 1920s
Anotace:
Táto bakalárska diplomová práca porovnáva vplyv rímskeho katolicizmu na poľské a talianske komunity, ktoré vznikli v Spojených štátoch amerických v období medzi rokmi 1870 a 1930 s dôrazom na mestské komunity. Práca porovnáva niekoľko aspektov rímskokatolíckeho vplyvu na tieto dve skupiny. Opisuje úlohu rímskeho katolicizmu v histórii oboch skupín, proces migrácie, faktory motivujúce k ich emigrácii …více
Abstract:
This thesis compares the impact of Roman Catholicism on the newly established Polish and Italian communities in the United States of America between the 1870s and 1920s with a focus on the urban communities. The thesis compares several aspects of the Roman Catholic influence on the two groups. It describes the role of Roman Catholicism in history of the two groups, the migration process, motivations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Olga Zörnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta