Bc. Luboš Přikryl

Bakalářská práce

Study of Public debate regarding Drones in the United States of America

Study of Public debate regarding Drones in the United States of America
Anotace:
Drony se staly nejen transformativním nástrojem k vedení asymetrické války, ale rovněž symbolem. Symbolem boje proti terorismu na jeho území pro některé, symbolem západního imperialismu a civilních obětí pro jiné. Velmoc na poli ozbrojených vojenských dronů představují Spojené Státy Americké. Cílem této práce je analýza Spojených Státu Amerických, konkrétně americké veřejnosti, a jejich povědomí o …více
Abstract:
Drones have become not only transformative weapon for asymmetrical warfare, but also a symbol. A symbol of tackling terrorism on its own turf for some, and a symbol of Western Imperialism and civilian deaths to others. United States of America presents a hegemon on the field of armed military drones. Aim of this thesis is to analyze United States of America, particularly its public sphere and its stance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Hlouchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií