Bc. Šigutová Šigutová

Diplomová práce

Kvalita života seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb

Quality of life of seniors in social services ingers
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice kvality života seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. Dílčí segmenty teoretické části diplomové práce se zabývají problematikou stáří, péče o seniory v České republice, kvalitou života a pobytovými službami. Nejpodstatnější částí je část praktická, založená na kvalitativním výzkumu. V praktické části diplomové práce jsou analyzovány rozhovory ze …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of quality of life of seniors in residential social services facilities. Partial segments of the theoretical part of the thesis deal with the issue of old age, care for the elderly in the Czech Republic, quality of life and residential services. The most important part is the practical part, based on qualitative research. The practical part of the thesis analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/em2t3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě