David Kružík

Bakalářská práce

Podpora mateřství a rodin s dětmi v ČR

Support for mothers and families with children in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá oblastí podpory mateřství a rodin s dětmi v České republice. V úvodu jsou vymezeny základní východiska a souvislosti tématu. Pozornost je dále věnována analýze demografického vývoje České republiky a Evropských zemí a možným sociálním i ekonomickým rizikům z toho plynoucích. Poté jsou v práci vymezeny jednotlivé nástroje přímé finanční podpory mateřství a rodin s dětmi …více
Abstract:
This bachelor thesis explores the sphere of supporting motherhood and families with children in the Czech Republic. The first part defines important terms, and establishes the context of the topic. Attention is also paid to analysis of demographic trends in the Czech Republic and European countries, and to the possible social and economic risks of said trends. Thereafter the bachelor thesis defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavel Kaczor
  • Oponent: David Chlupáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50034