Mgr. Jan Prokeš

Bakalářská práce

Analýza vnitřního prostředí klubu JBC Brno pro rok 2013

Analysis of the internal environment club JBC Brno 2013
Anotace:
První část práce se zabývá akademickými terminy a technikami, které jsou následně demonstrovány na příkladu z praxe. Stěžejní pojmy jsou sportovní management, typy sportovních organizací, marketing ve sportu, sportovní sponzoring, sportovní reklama a SWOT analýza. Druhá část studie pracuje s empirickými daty, popisuje celkovou charakteristiku klubu a identifikuje jeho silné a slabé stránky. Na základě …více
Abstract:
First part of the study discusses the academic terms and techniques, which are later on applied in practice. The crucial theory terms comprise of: sport management, sport organization types, sport marketing, sport sponsorships, sport advertising and SWOT analysis. The second part of the study elaborates on empirical data, describes the club´s overall characteristics and identifies its strong and weak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Mach
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií