Theses 

Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace – Pavlína HUSIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavlína HUSIČKOVÁ

Bakalářská práce

Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace

THE RIGHT TO EQUAL TREATMENT AND BAN ON DISCRIMINATION

Anotace: Bakalářská práce se zabývá základními dokumenty o lidských právech a zákony na rovné zacházení v Evropské unii a v České republice. Zmiňuje nutnou implementaci evropských právních dokumentů do českého práva. Popisuje instituce a důležité právní předpisy, které mají chránit lidská práva a svobody a rovné zacházení. Obsahuje kapitoly, které se věnují Zákoníku práce nebo Antidiskriminačnímu zákonu. Práce je zaměřena především na diskriminaci z důvodu pohlaví a diskriminaci z důvodu věku. Na zajímav

Abstract: The Bachelor thesis is concerned with the essential documents about human rights and laws for equal treatment in the European Union and the Czech Republic. It makes reference to necessary implementation of european juridical documents to the czech law. It describes some institutions and important rules for protection human rights and fundamental liberties. It contains the chapters on the labour code or antidiscrimination act. The thesis targets a gender discrimination and an age discrimina

Klíčová slova: lidská práva, rovné zacházení, evropské právní dokumenty, instituce, české právo, gender diskriminace, diskriminace na základě věku

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2011
  • Identifikátor: 107911

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HUSIČKOVÁ, Pavlína. Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:31, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz