Mgr. Tereza Mačáková

Diplomová práce

Svépomocná léčba alkoholové závislosti a její motivační aspekty v rámci skupiny Anonymních alkoholiků

- Self-help treatment of alkohol dependence and their motivational aspects within groups of Alcoholics Annonymous
Anotace:
Má závěrečná práce se zabývá problematikou alkoholové závislosti. Zaměřuji se na možnosti léčby alkoholové závislosti za pomoci svépomocné skupiny Anonymních Alkoholiků. Tato skupina užívá různé svépomocné techniky a různé motivační aspekty. Tato práce se zabývá především jejich popisem.
Abstract:
My final thesis deal with problem of alcohol dependency. I focus on possibillities of treatment of alcohol dependency with the help of self-help group – Alcoholics Annonymous. This group uses different self-help technics and different motivation aspects. This final thesis especially inquire into their description.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Horehleď
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta