Miroslav KUBÁČEK

Bakalářská práce

Filosofické práce jako podklad kritiky náboženství. Je náboženství nutnou podmínkou k morálnímu životu?

Philosophical works as a background for criticism of religion. Is religion a necessary condition for moral life?
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je koncipována jako postupná kritika náboženství a morálky s ním spojené. Je postavena na pracích různých filozofů, od materialistů 18. století po dnešní sociobiology, případně publicisty. Návazností filozofů na sebe vzniká ucelené dílo, které kritiku zdokonaluje v závislosti na stavu tehdejšího poznání, čímž se doplňují poznání předchozí. Zároveň se rovněž opírá o stanoviska …více
Abstract:
The present thesis is conceived as a progressive critique of religion and morality associated with it. It is based on the works of various philosophers, from the materialists of the 18th century to today sociobiology, or publicists. Links to the philosophers themselves there is a comprehensive work that criticism improves, depending on the then state of knowledge, thus complement previous knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2014
Zveřejnit od: 18. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁČEK, Miroslav. Filosofické práce jako podklad kritiky náboženství. Je náboženství nutnou podmínkou k morálnímu životu?. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Filozofie - Čínská filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3p1tsn 3p1tsn/2
18. 8. 2014
Složky
Soubory
Marklová, E.
19. 8. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.