Theses 

Filosofické práce jako podklad kritiky náboženství. Je náboženství nutnou podmínkou k morálnímu životu? – Miroslav KUBÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Filozofie - Čínská filologie

Miroslav KUBÁČEK

Bakalářská práce

Filosofické práce jako podklad kritiky náboženství. Je náboženství nutnou podmínkou k morálnímu životu?

Philosophical works as a background for criticism of religion. Is religion a necessary condition for moral life?

Anotace: Předkládaná bakalářská práce je koncipována jako postupná kritika náboženství a morálky s ním spojené. Je postavena na pracích různých filozofů, od materialistů 18. století po dnešní sociobiology, případně publicisty. Návazností filozofů na sebe vzniká ucelené dílo, které kritiku zdokonaluje v závislosti na stavu tehdejšího poznání, čímž se doplňují poznání předchozí. Zároveň se rovněž opírá o stanoviska opačná, mající za cíl náboženství podpořit. Jejím cílem je ukázat, v čem má náboženství slabinu a rovněž dokázat, že morálka s náboženstvím nemusí souviset, ale naopak se může toto spojení vzájemně vyvracet.

Abstract: The present thesis is conceived as a progressive critique of religion and morality associated with it. It is based on the works of various philosophers, from the materialists of the 18th century to today sociobiology, or publicists. Links to the philosophers themselves there is a comprehensive work that criticism improves, depending on the then state of knowledge, thus complement previous knowledge. At the same time also relies on the opposite opinion, aiming to promote the religion. Its aim is to show how religion has a weakness and also prove that morality and religion need not be related, but on the contrary may refute this connection to each other.

Klíčová slova: bůh, morálka, náboženství, víra, zlo, kritika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2014
  • Zveřejnit od: 18. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 8. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KUBÁČEK, Miroslav. Filosofické práce jako podklad kritiky náboženství. Je náboženství nutnou podmínkou k morálnímu životu?. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:12, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz