Bc. Tomáš Müller

Bakalářská práce

Svoboda projevu a její limity v marketingové komunikaci

Freedom of expression and its limits in marketing communication
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pojmem „svoboda slova“, jeho historií a jeho významem pro marketingovou komunikaci. Nejdříve je popsána historie svobody slova, její vývoj ve světě i u nás v České republice. Dále se práce zabývá omezením reklamy i jejími etickými normami. V praktické části jsou zde pak rozebrány konkrétní příklady porušování těchto norem a pravidel.
Abstract:
Bachelor thesis describes concept of „freedom of speech“ his history and his meaning for marketing communication. Firstly is described history of freedom of speech, and its development, in world and after that in the Czech Republic. Next is limitation of advertisement and then ethics code of advertisement. In practical part of thesis are described particular examples of contravening a rule of law and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní