Bc. Jaroslav Mikolášek

Bakalářská práce

Ovlivňování spolupracovníků v hotelnictví

Influencing of colleagues in the hotel industry
Anotace:
Ovlivňování spolupracovníků je klíčový proces pro vymezení vyžadovaného chování spolupracovníků prováděný manažery/manažerkami. Správně zvolené přímé a nepřímé nástroje ovlivňování spolupracovníků stimulují spolupracovníky. Cílem bakalářské práce je šetření těchto různých nástrojů. Pro porovnání bude provedeno šetření v hotelech kategorie od 1 hvězdiček do 5 hvězdiček v lokalitě Prahy. Šetření bude …více
Abstract:
Influencing colleagues is key process for definition of required behaviour of colleagues done by managers. Correctly selected direct and indirect instruments for influencing colleagues stimulate the colleagues. The goal of my bachelor thesis is survey of this various instruments. For comparison the surveys will be done in hotel categories from 1 to 5 stars in Prague. The survey will be done via link …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/g45on/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze