Stanislav Sukovský

Diplomová práce

Komparácia daňového základu korporátnej dane medzi Českou republikou, Slovenskou republikou a Rakúskom

Komparace daňového základu korporátní daně mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Rakouskem
Anotace:
Diplomová práce se věnuje komparaci daňového základu z příjmu právnických osob v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Cílem práce je porovnání legislativní úpravy základu daně z příjmu právnických osob a vliv těchto úprav na daňové zatížení právnických osob v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Pro splnění cílů je práce rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je obecná definice daňového …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the comparison of the tax base of corporate income tax in Czech Republic, Slovakia and Austria. The aim of the thesis is to compare the legal regulation of the corporate tax base and the impact of these adjustments on the tax burden on legal entities in the Czech Republic, Slovakia and Austria. To achieve the goals the diploma thesis is divided into five chapters. The …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje komparácií daňového základu z príjmu právnických osôb v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Cieľom práce je porovnanie legislatívnej úpravy základu dane z príjmu právnických osôb a vplyv týchto úprav na da ové zaťaženie právnických osôb v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Pre splnenie cieľov je práca rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole je všeobecná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Savina Finardi
  • Oponent: Lucie Kábelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74504