Petr VAGNER

Bakalářská práce

Používání modality u studentů druhého jazyka: Porovnání mluvčích s typologicky rozdílnými mateřskými jazyky

Second language learner modality: A comparison of speakers with typologically distant first languages
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání používání modality v textech Českých a Finských studentů Anglického jazyka. Teoretická část této práce se představuje pojem lingvistická modalita, současný stav profesionálního výzkumu na toto téma a také možné metody dělení modality na různé podkategorie. Praktická část této práce zkoumá používání modality Českých a Finských studentů Angličtiny. Porovnání …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the comparison of the use of modality in written texts of Czech and Finnish learners of English language. The theoretical part of this thesis introduces the notion of linguistic modality, it presents the current professional research on this topic and possible methods of subdividing modality into various types. The practical part researches the use of modality by Czech …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAGNER, Petr. Používání modality u studentů druhého jazyka: Porovnání mluvčích s typologicky rozdílnými mateřskými jazyky. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)