Mgr. et Mgr. Pavel Doboš

Rigorózní práce

Imaginativní geografie: rozbor a diskuze konceptu

Imaginative Geographies: A Study and Discussion of the Concept
Anotace:
Tato práce je teoretické pojednání o konceptu imaginativních geografií. Opírá se především o dílo literárního kritika Edwarda Saida a geografa Dereka Gregoryho. Práce nejprve obsahuje teoretický rozbor konceptu. Imaginativní geografie jsou představeny jako ideologické obrazy a představy vzdálených míst, které reprodukují zejména jinakost těchto míst i lidí, kteří na nich žijí. Klíčová je pro ně binární …více
Abstract:
This thesis is a theoretical essay about the concept of imaginative geographies. It mostly draws on the work of literary critic Edward Said and geographer Derek Gregory. At first, the thesis involves a theoretical study of the concept. Imaginative geographies are described as ideological images and conceptions of distant places that reproduce the Otherness of these places as well as their inhabitants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2017
  • Oponent: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta