Bc. Alen Premilovac

Diplomová práce

The Project of Increasing Tourist Attractiveness of City Sarajevo

The Project of Increasing Tourist Attractiveness of City Sarajevo
Abstract:
Tourism represents one of the industries that can help development of total economy of one country. Attractions with tourism industries like culture, nature, events are becoming more and more important every day. Today people will travel a long distance in order to participate in events they find interesting. Sarajevo represents city with very favorable geographical position and many tourist activi …více
Abstract:
Cestovní ruch představuje jedno z odvětví , které může pomoci rozvoji celému národního hospodářství jedné země . Atrakce spojené s odvětvím cestovního ruchu, jako je kultura , příroda, události jsou stále více a více důležité každý den . V dnešní době chtějí lidé ces-tovat na dlouhé vzdálenosti za účelem vidět to, co požadují za zajímavé. Sarajevo re-prezentuje město s velmi příznivou geografickou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Premilovac, Alen. The Project of Increasing Tourist Attractiveness of City Sarajevo. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing