Nikola PEJŠOVÁ

Master's thesis

Posilování kompetence k učení ve výuce přírodovědných předmětů na 1. stupni základní školy

Strengthening of competence to learning in the natural sciences lessons in the 1st grade of primary school
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvíjení klíčových kompetencí u žáků 1. stupně základních škol se zaměřením na kompetenci k učení. Zabývá se otázkou aplikace výukových strategií učitelů, které tuto kompetenci cíleně rozvíjejí a posilují, a to jak z hlediska frekvence jejich výskytu, tak z hlediska kvality jejich realizace. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the development of key competencies of pupils in the 1st grade of primary schools with a focus on learning competence. It is concerned with application of teachers' teaching strategies that this competence purposefully develop and strengthen in pupils, both in terms of their frequency and the quality of their implementation. The thesis is divided into theoretical and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PEJŠOVÁ, Nikola. Posilování kompetence k učení ve výuce přírodovědných předmětů na 1. stupni základní školy. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta