Theses 

Event marketing jako nástroj pro zvýšení povědomí o značce Mexx – Peter ŽENČICA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Peter ŽENČICA

Bakalářská práce

Event marketing jako nástroj pro zvýšení povědomí o značce Mexx

Event marketing as tool for increasing public knowledge about Mexx.

Anotace: V mojej bakalárskej práci som za zaoberal témou event marketing a jej využitím pre zvýšenie povedomia o značke Mexx. Prvá časť sa zaoberá event marketingom z teoretického hľadiska, jeho charakterovými vlastnosťami, významom a jeho typológiou. Druhá, analytická časť sa skladá z podrobnej socio- kultúrnej analýzy, ktorá pozostáva z dotazníkových šetrení a kvalitatívneho výskumu. Na základe výstupov z výskumov som vytvoril návrh eventu. Tento návrh som sformuloval tak, aby pre firmu priniesol čo možno najväčší efekt.

Abstract: In my bachelor thesis I dealt with a topic called Event marketing and its use in increasing public knowledge about Mexx. First part of the bachelor work deals with event marketing from theoretical view, its character trait, meaning and its typology. Second, analytical part consists of a detailed social- cultural analysis, which contains questionnaire research and qualitative research. I made an event suggestion based on the research results. The main aim of this act was to create the biggest benefit for the company.

Klíčová slova: Marketing, word of mouth marketing, event marketing, event, buzz marketing, 6 tlačítok buzzu, kvalitatívny výskum, kvantitatívny výskum, analýza rizika.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009
  • Identifikátor: 11784

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Štefánek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11784 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

ŽENČICA, Peter. Event marketing jako nástroj pro zvýšení povědomí o značce Mexx. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:28, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz