Bc. Lukáš Soukup, MBA

Bachelor's thesis

Priority české zahraniční politiky vůči EU v souvislosti s Předsednictvím Radě EU

Priorities of the Czech foreign policy towards the European Union with regard to Council Presidency
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá českou zahraniční politikou vůči EU s ohledem na české Předsednictví Radě EU v roce 2009. Cílem práce je identifikace zájmů ČR vůči EU a z nich vycházejících priorit pro výkon Předsednictví. Práce je rozdělena čtyři části. V první části jsou představeny východiska a metody výzkumu. Ve druhé části je popsána cesta ČR do EU a analyzovány priority vlád ČR vůči EU. Pomocí …viac
Abstract:
This diploma work focuses on Czech foreign policy and its priorities towards European Union with regard to Czech Presidency of the Council of EU in 2009. Goal is to identify Czech national interests towards EU and following priorities for Czech Presidency. Diploma work is divided into four parts. The first part introduces the background and methods of this research. The second part describes the process …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií