Michaela GEBHARTOVÁ

Bakalářská práce

Předsednictví v Radě Evropské unie v letech 2016 a 2017. Komparace priorit, přístupů a strategií mediace

Presidency of the Council of the European Union in 2016 and 2017. Comparison of priorities, approaches and strategies of mediation
Anotace:
Tato práce pojednává o Předsednictví v Radě Evropské unie v letech 2016 a 2017. Státy, které v tu dobu předsedaly byly Nizozemsko, Slovensko, Malta a Estonsko. Práce stručně popisuje funkci předsednictví a jeho roli v Evropské unii. Taktéž představuje a porovnává priority jednotlivých předsednictví, jejich přístup k této funkci a jak plnily roli mediátora.
Abstract:
This paper is about Presidency of the Council of the European Union in 2016 and 2017. The countries that chaired at that time were the Netherlands, Slovakia, Malta and Estonia. The paper briefly describes the functions of the Presidency and its role in the European Union. The paper also presents and compares the priorities of individual presidencies, their approaches to the Presidency and how they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GEBHARTOVÁ, Michaela. Předsednictví v Radě Evropské unie v letech 2016 a 2017. Komparace priorit, přístupů a strategií mediace. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/