Bc. Lucie Klusáčková

Master's thesis

Městská hromadná doprava a její řidičky v letech 1948-1974

Public transport and women drivers, 1948-1974
Abstract:
Cílem práce je analýza kulturně společenských pohledů na zaměstnanou ženu po roce 1948 na dříve „netradičních“ profesích zejména prostřednictvím dobových tištěných médií v Československé republice. Dále práce poukazuje na odlišné vnímání a interpretování dobových představ o ženě, stavu po vstupu do zaměstnání v období komunismu oproti období první republiky v Československu. Práce se také věnuje okolnostem …more
Abstract:
The goal of this thesis is analysis of cultural and social views on the employed women after 1948 in the Czechoslovakia. Analysis is based mostly on printed media. Thesis focuses on the „unusual“ jobs for women. The next goal is to present different perception and interpretation of women´s role and women´s employment in the period of the First republic and Communistic Czechoslovakia. The thesis deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta